Geschiedenis van de club

De soc. turnkring bestaat vandaag onder de naam "Volharding". Toen in 1896 de stichters beslisten te starten met een soc. turnkring gaven zij de voorkeur aan de naam "Vooruit". Onder die naam zette zij haar eerste stappen in de werkmanskring bij Pé van de Juge, een zaaltje achter een café in de Kerkhofstraat. Toch bleek het toen allemaal niet zo gemakkelijk te zijn om een socialistische turnvereniging in het leven te roepen. Om reden dat, leden aangesloten bij de kring, werkten bij en onder de knoet gehouden door de klerikale steenbakkersbazen. Die deinsden er niet voor terug diegenen te broodroven die hun ideologische ideeën en opvattingen niet wilden volgen. Dat alles belette hun echter niet om reeds een jaar later deel te nemen aan het eerste Bondsfeest te Gent, onder leiding van wijlen A. Amelinckx. In 1897 werden de eerste
turntoestellen aangekocht bij een ontbonden kring in Antwerpen. N.l. een paard, rek, ringen, veldrek en gewichten. Op 15 augustus van datzelfde jaar was een delegatie van "Vooruit" afgevaardigd op het tweede Bondsfeest te Herstal. De gebroeders H. en J. De Clerck, Van De Velde Karel en A. Hellemans stonden achter het eerste vaandel, n.l. een bloedrood doek en een stok die versierd was met een bundel stokjes. Ook vanaf die periode trad de soc. turnkring "Vooruit" geregeld in het openbaar. Zij nam deel aan alle turnmanifestaties en betogingen in en buiten onze gemeente. 

Tijdens of juist voor de eerste wereldoorlog werd de naam van de turnkring gewijzigd. "Vooruit" werd omgedoopt in "Volharding". Vermoedelijk om reden dat ook de soc. muziekmaatschappij de naam "Vooruit" had gekozen. In 1919 toen er ondertussen ook her en der soc. turnkringen werden opgericht, dacht men eraan de Antwerpse Soc. Turngouw (AST) op te richten. "Volharding" Boom en "De toekomst" Antwerpen staken de koppen bij elkaar en zo ontstond de Antwerpse Socialistische Turngouw (AST). In de stichtingsakte vinden wij de namen van de mede stichters Aimé De Schutter en Frans Hellemans van "Volharding" Boom. Bij de installatie van het gouwbestuur werd Frans Hellemans aangesteld als schatbewaarder van de Antwerpse Soc. turngouw (AST). Het eerste gouwfeest had reeds plaats te Antwerpen op 'Stuyvenberg' in 1920. Hieraan namen toen 6 turnkringen deel, zijnde 600 turners en turnsters, waaronder
"Volharding" Boom. De organisatie van het 6de gouwfeest werd toegekend aan "Volharding" Boom in 1926. Een enorme organisatie, omdat er sinds het ontstaan van de AST de aangroei van turnkringen in snel tempo was aangegroeid. Niet minder dan 33 kringen hadden zich ingeschreven om deel te nemen aan het gouwfeest. In totaal 4000 deelnemers. De naam "Volharding" werd daarom alom bekend. Niet alleen in onze streek, maar ook ver buiten de gemeentegrenzen. De jaren die daarop volgden werden in beslag genomen door allerlei turnaktiviteiten, scalafeesten, variete's en zelfs crochetwedstrijden (zangwedstrijd). In 1934 nam "Volharding" voor de tweede maal de organisatie van het gouwfeest op zich. Hieraan namen niet minder dan 6000 turners en turnsters aan deel, wat een ware overrompeling betekende voor onze gemeente. Toen de tweede wereldoorlog uitbrak en de gemeente Boom ook niet gespaard bleef van de Duitse bezetting, waren de activiteiten ook in de vereniging tot
nul terug gedrongen. Onmiddellijk na de bevrijding werd de turnkring weer actief. In 1946 werd het 50 jarig bestaan gevierd gespreid over drie dagen turnaktiviteiten. Een ontvangst op het gemeentehuis mocht aan deze verjaring niet voorbijgaan.

In 1951, 1956, 1966, 1971, 1986 werd de organisatie van de gouwfeesten aan "Volharding" toevertrouwd en telkens met succes afgerond. De jaren tussen 1950 en 1960 waren gouden jaren voor "Volharding". Toen hadden zij de ware kampioenen, een ploeg keurturners en -turnsters, in hun midden.

Moens Antoine spande de kroon met het volgende palmares: Bondskampioen 1ste Cat.
in 1949, 1952, 1954, 1955 en 5 maal Gouwkampioen. Was opgenomen in de Belgische nationale turnploeg en betwiste internationale wedstrijden in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Israël. 

Andere kampioenen waren: 
Collier Isidoor (Bond- en Gouwkampioen in 2de Cat.)
Van Bockland Albert (Bondskampioen in 2de Cat.)
Verbruggen Marcel
Verbruggen Raimon
Van De Velde Roger (Bondskampioen in 3de Cat.)
De Groot Mariette (Juniorskampioene 1955)
De Weerdt Christiane (Juniorkampioene 1957)

Zoals iedere vereniging kende ook "Volharding" na glorietijden ook iets minder goede tijden. Nochtans hebben zij steeds op Bond- en Gouwfeesten aan de kop gestreden. Ook de prijs van 'orde en tucht' ontsnapte hun bijna nooit.  

Ook vandaag zijn er nog kampioenen. De Herenafdeling die reeds 12 maal na elkaar Bonds- en/of Gouwkampioen zijn in hun categorie. De Damesafdeling die reeds 3 maal goud won in verschillende disciplines. Nys Daisy die niet minder dan 5 maal kringkampioen is geworden en alle andere afdelingen die steeds op ereplaatsen eindigden in diverse turnwedstrijden. Wanneer wij de huidige accommodatie van "Volharding" even onder de loepe nemen, moeten zij hun pioniers niet ontgoochelen.

In 1952 heeft het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van Cleerbout Fr., gronden aangekocht in de 'Bossen' (Van Arteveldestraat te Boom). Vrijwilligers hebben daar 25 garageboxen opgebouwd. Onder voorzitterschap van Van Gompel Louis werd de turnzaal grondig gerenoveerd. Onder voorzitterschap van Moens Antoine gebeurde de aankoop van de gebouwen en gronden tussen Advokaatstraat en Kruisstraat. Zodat in 1974 de turnkring "Volharding" beschikt over de volle eigendom van hun turnzaal. In 1991 onder voorzitterschap van Van Gompel Johnny, werd een nieuwbouw verwezenlijkt. Een tweede turnzaal met cafetaria, sanitair en bergplaatsen werden in ruwbouw uitgegeven aan de aannemer Maximus uit Niel. De afwerking gebeurde in eigen beheer met een groot aantal vrijwilligers, leden en vrienden. Vandaag kan gezegd worden dat velen hebben toe bijgedragen tot wat vandaag is verwezenlijkt. Zij hebben allen mee bepaald dat de toekomst van de Socialistische Turnkring Volharding is verzekerd. Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan zei W. Van Hest in zijn toespraak:

"Ik weet niet of de makkers van Boom lang naar een geschikte naam hebben moeten
zoeken? Maar zeker is het, dat de naam die zij kozen de beste was. "Volharding".